Alternatywa dla estońskiego CIT – wynagrodzenie prokurentów

13 stycznia 2023
/ Rafał Kufieta

W ostatnim czasie dokonywanie rozliczeń na zasadach estońskiego CIT, cieszy się wśród podatników dużą popularnością. Wynika to m.in. z możliwości zastosowania efektywnej stawki opodatkowania. Jednak tak jak wspomniałem w jednym z moich poprzednich wpisów – nie wszystkie podmioty uprawnione są do przejścia na estoński model podatkowy. Wobec tego w tym materiale postanowiłem zaprezentować jedną z korzystnych alternatyw dla ECIT-u, jaką jest wynagrodzenie prokurentów. Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach? Dowiesz się w tym artykule.

 

 

Jak w 2022 rozliczyć wynagrodzenie prokurenta w spółce z o.o.? – podatki i składka zdrowotna

 

Dotychczas wedle wcześniej obowiązujących przepisów wynagrodzenie dla prokurenta było kosztem dla spółki. Natomiast on sam płacił jedynie podatek dochodowy według skali w wysokości 17% lub 32%. Aktualne zasady w tym zakresie są następujące:

  • Wynagrodzenie prokurenta nadal stanowi koszt dla spółki,
  • Ciężar podatkowy należy uiszczać zgodnie ze skalą w wysokości 12% lub 32%. Konieczne jest uwzględnienie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej obecnie 30 tys. zł. Istotną kwestią będzie również zachowanie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł, którego przekroczenie zobowiązuje Cię do rozliczenia się z wykorzystaniem wyższej 32% stawki,
  • Nowością wprowadzoną przez Nowy Polski Ład jest obowiązek opłacenia ZUS-u, czyli 9% składki zdrowotnej. Wobec tego efektywne opodatkowanie wynosi w tym przypadku 21% lub 41%.

 

Kiedy warto wypłacać wynagrodzenie dla prokurenta? – wady i zalety

 

W związku z powyższym decyzja o wypłacie wynagrodzenia dla prokurenta będzie najbardziej korzystna jedynie do kwoty około 120 tys. zł. Wynika to m.in. z faktu, że po przekroczeniu wspomnianej wartości zostaniesz zobligowany do zastosowania 41% stawki przy rozliczaniu się z obowiązku podatkowego. Co warto podkreślić – nie występują w tym przypadku żadne zwolnienia z tytułu posiadanego statusu studenta. Natomiast jedną z głównych korzyści jest brak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji księgowości. Dodatkowo nie należy martwić się również kwestią uiszczania składek społecznych.

 

Rola prokurenta w spółce z o.o. – różnice między członkami zarządu

 

Tym, co odróżnia pracownika, któremu udzielono prokury, od członków zarządu jest to, że nie odpowiada on za zobowiązania spółki. Co warto podkreślić, nie istnieją obecnie żadne przepisy ograniczające liczbę prokurentów w przedsiębiorstwie – jego powiązanie z członkami zarządu lub wspólnikami może być zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Natomiast szczególnej uwagi wymaga kwestia stosunku pracy, gdyż wyznaczone prokurentowi obowiązki nie mogą przypominać swoim charakterem umowy o pracę. Ponadto na wypadek ewentualnej kontroli konieczne jest zadbanie o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, stanowiącej dowód w sprawie faktycznie realizowanych zadań.

 

Zastanawiasz się, jak określić wysokość wynagrodzenia dla prokurenta? – uchwała

 

Powołanie na prokurenta i wysokość wynagrodzenia powinny być określone w uchwałach, na których podstawie został on powołany. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Każdy biznes jest inny, dlatego kwestia wyboru odpowiedniego sposobu rozliczeń wymaga indywidualnego podejścia. Być może w Twoim przypadku zaproponuje Ci inną, korzystniejszą alternatywę. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Rafał Kufieta