Alternatywa estońskiego CIT – wynagrodzenie członków zarządu

21 listopada 2022
/ Rafał Kufieta

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych to rozwiązanie, z którego polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać już od pewnego czasu. ECIT pozwala m.in. na obniżenie wysokości stawki podatku, a także zminimalizowanie formalności związanych z księgowością. Niestety, obecnie nie wszystkie podmioty mają możliwość zastosowania estońskiego modelu podatkowego. Wobec tego w tym materiale postanowiłem zaprezentować jedną ze skutecznych alternatyw, jaką jest wynagrodzenie członków zarządu. Zastanawiasz się zatem, na czym ono polega? Kiedy warto zastosować wynagrodzenie członków zarządu? Dowiesz się w tym artykule.

 

 

Na czym polega wynagrodzenie członków zarządu w 2022 roku?

 

W sytuacji, gdy z określonych powodów nie masz możliwości przejścia na estoński CIT – rozwiązaniem problemu podwójnego opodatkowania mogą okazać się wynagrodzenia członków zarządu. Dotychczas stanowiły one wyłącznie koszty spółki, a zarząd zobowiązany był jedynie do zapłaty podatku dochodowego według skali w wysokości 17% lub 32%. Natomiast aktualne zasady są następujące:

  • Wynagrodzenia członków zarządu nadal są kosztem spółki,
  • Uiszczenie podatku od osób fizycznych według skali znajduje się po stronie członka zarządu – jest to kolejno 12% i 32%. Należy jednak pamiętać tutaj o kwocie wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz progu 120 tys. zł zwiększającego wysokość obowiązku podatkowego,
  • Obecnie konieczne jest uwzględnienie również składki zdrowotnej w wysokości 9% – w tym przypadku efektywne opodatkowanie wynosi 21% albo 41%.

 

Kiedy warto pobierać wynagrodzenie dla członków zarządu? – plusy i minusy

 

W związku z powyższym pobieranie wynagrodzenia dla członków zarządu będzie najkorzystniejsze wyłącznie do kwoty około 120 tys. zł. Wynika to z faktu, że po przekroczeniu tej wartości będziesz zobowiązany do zastosowania wyższej stawki opodatkowania w wysokości 41% zamiast 21%. Co warto podkreślić – nie istnieje w tej sytuacji możliwość zastosowania żadnych zwolnień w przypadku studentów, które są w umowach o pracę i umowach zlecenie. Natomiast jedną z głównych korzyści, która wyróżnia tę formę rozliczenia się z własną spółką, jest m.in. brak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej przez członków zarządu. Dodatkowo nie należy martwić się również kwestią ewidencji księgowości oraz uiszczania składki społecznej.

 

Czy liczba członków zarządu jest ograniczona?

 

Liczba członków zarządu oraz powiązań kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlega żadnym ograniczeniom. Natomiast wynagrodzenie musi zostać zatwierdzone w uchwale, która powołuje określone osoby do wykonywania funkcji wspomnianego członka zarządu. Jednak co ważne, decyzja ta obowiązkowo musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wybór tej formy rozliczeń jest jednym ze skutecznych sposobów na rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zastanawiasz się, jak wypłacić wynagrodzenie członkom zarządu w spółce z o.o.?

 

Wypłata wynagrodzenia członkom zarządu to tylko jedna z kliku dostępnych metod rozliczeń w ramach obowiązującego systemu podatkowego. Natomiast wybór odpowiedniego rozwiązania, które będzie adekwatne dla typu prowadzonej przez Ciebie działalności, wymaga indywidualnego podejścia. W niektórych przypadkach może okazać się, że będę mógł zaproponować Ci inną, korzystniejszą alternatywę. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Rafał Kufieta