Estoński CIT a ukryte zyski i wydatki – brutto czy netto?

4 lipca 2023
/ Rafał Kufieta

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych stanowi alternatywę dla tradycyjnego systemu opodatkowania. Wiele wątpliwości w tym zakresie wśród księgowych budzi kwestia dotycząca rozliczenia ukrytych zysków i wydatków – czy należy zastosować kwotę brutto, a może netto? Okazuje się, że podejście do kosztów związanych z samochodami może różnić się od podejścia do innych kategorii wydatków. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

Kiedy brutto, a kiedy netto?

 

Przykładowo w przypadku, gdy właściciel firmy rozliczający się estońskim CIT skorzystał z kapitału spółki do opłacenia prywatnych wakacji, należy się zastanowić – czy kwota ukrytego zysku powinna być obliczana na podstawie kwoty brutto, czy netto z faktury. Pomimo że faktura dotyczyła nieformalnego pobytu właściciela, to jednak została uregulowana z konta bankowego spółki, a następnie wrzucona w koszty. W dalszej kolejności właściciel firmy, będący jednocześnie członkiem zarządu, nie rozliczył się z firmą za tę fakturę, argumentując, że spółka nie ma żadnych roszczeń wobec niego. W efekcie spółka faktycznie poniosła koszty prywatnych wakacji właściciela. Przed zmianą systemu opodatkowania na ryczałt, również dochodziło do tego rodzaju sytuacji. Wtedy jednak spółka jedynie wyłączała te wydatki z kosztów uzyskania przychodu. Jak należy postąpić w takich okolicznościach?

 

Przepisy w zakresie estońskiego CIT przy ukrytych zyskach

 

Wedle przepisów z Ustawy o CIT ryczałtem należy opodatkować wysokość ukrytych zysków. W tym przypadku ukryte zyski definiowane są jako świadczenia pieniężne lub niepieniężne, odpłatne lub nieodpłatne, które są udzielane w związku z prawem do udziału w zysku, a ich beneficjentem jest udziałowiec, akcjonariusz, wspólnik lub podmiot powiązany z podatnikiem. Z treści obowiązujących w tym zakresie przepisów wynika, że wartością ukrytego zysku jest wartość samego świadczenia. Zważywszy na to, jeśli spółka opłaca prywatny wyjazd wspólnika, wartość świadczenia stanowi kwotę brutto, ponieważ cena obciążenia uwzględnia VAT.

 

Utrudnienie w tej sytuacji stanowi fakt, że opisane świadczenia mogą być obarczone różnymi stawkami VAT. Zasadniczo jednym z łatwiejszych sposobów na rozwiązanie tej sprawy byłoby zaksięgowanie wydatków związanych z ukrytymi zyskami w kwotach brutto, aby następnie nie odliczać od nich VAT-u. Jednak w praktyce jest to możliwe jedynie w razie, gdy właściciel pobiera towary z magazynu do celów prywatnych.

 

Estoński CIT przy samochodach służbowych

 

Inny sposób podejścia dotyczy wydatków związanych z samochodami. Wedle przepisów Ustawy o CIT wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego i innych składników majątku, nie są zaliczane do ukrytych zysków w następującym zakresie:

  • W pełnej wysokości – jeśli składniki majątku są wykorzystywane jedynie na rzecz działalności gospodarczej,
  • W wysokości 50% – jeśli składniki majątku nie są wykorzystywane jedynie na rzecz działalności gospodarczej.

 

Z uwagi na to, jeśli samochody osobowe używane są przez właściciela do celów osobistych, to zgodnie z zasadą wydatku, ukrytym zyskiem nie będą „świadczenia”, a wyłącznie „wydatki”.

 

Zastanawiasz się jak rozliczyć faktury przy estońskim CIT?

 

W celu weryfikacji poprawności postępowania dotyczącego ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu ukrytych zysków warto rozważyć złożenie wniosku o interpretację przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Natomiast, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Rafał Kufieta