Efektywne opodatkowanie

Wydawałoby się, że stawki w przypadku estońskiego CIT są wyższe niż przy tradycyjnym opodatkowaniu. Warto jednak zaznaczyć, że to właśnie ECIT posiada pewne korzystne rozwiązania, które pozwalają np. wspólnikowi pomniejszyć należny z tytułu uzyskanej dystrybucji podatek PIT o odpowiednią część podatku zapłaconego przez spółkę CIT. Dzięki temu łącznie zapłaci on mniej niż na zasadach ogólnych. Efektywna stawka podatkowa dla małych podatników CIT wynosi 26,29% , a w pozostałych 34,39%. Ponadto PIT od dywidendy jest obniżony z 19 % do 10 % dla małego podatnika, a w przypadku pozostałych spółek z 19% do 5 %.

 

Zastanawiasz się nad wejściem w estoński CIT? W takim wypadku warto dokonać indywidualnej analizy Twojego biznesu. Jeśli Twoja firma nie może z różnych przyczyn zostać objęta tym opodatkowaniem – warto poszukać korzystnej alternatywy. Zapraszam do kontaktu!

Rafał Kufieta Prezes Zarządu
KHG Podatki&Księgowość sp. z o.o.

Pisaliśmy o tym