Wynagrodzenie wspólników – alternatywa estońskiego CIT

16 stycznia 2023
/ Rafał Kufieta

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli estoński CIT to nowoczesny i prosty w implementacji sposób opodatkowania obowiązujący od 2021 roku. Wprowadzone wraz z nadejściem Nowego Polskiego Ładu istotne zmiany spowodowały, że ECIT stał się znacznie atrakcyjniejszym rozwiązaniem dla firm. Jednak zgodnie z panującymi regulacjami – nie wszystkie podmioty mają możliwość rozliczania się na zasadach estońskiego modelu. Wobec tego w tym materiale postanowiłem przybliżyć nieco kwestię zastosowania jednej ze skutecznych alternatyw ECIT-u, jaką jest wynagrodzenie wspólników. Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.

 

 

Jak w 2022 rozliczyć wynagrodzenie wspólników w spółce? – podatki i składka zdrowotna

 

Przepisy regulujące kwestię wynagrodzenia dla wspólników znaleźć możemy w art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Do niedawna częstotliwość stosowania wspomnianej normy prawnej wśród podatników była znikoma. Natomiast wraz z nadejściem programu Nowego Polskiego Ładu zyskała ona na popularności. Wynika to m.in. z faktu, że tradycyjne sposoby w zakresie unikania podwójnego opodatkowania przestały być tak samo korzystne, jak kiedyś. Aktualne zasady są następujące:

  • Wynagrodzenie wspólników stanowi koszt dla spółki, czyli obniża opodatkowanie,
  • Zakres zadań i wysokość honorarium powinny zostać uwzględnione w umowie, bądź aneksie do umowy – konieczna będzie ich wcześniejsza rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jeżeli firma posiadała status S24, to w tym przypadku traci on ważność,
  • Opłacenie ciężaru podatkowego zgodnie ze skalą znajduje się po stronie wspólnika. Wysokość opodatkowania wynosi 12% lub 32%. Należy tutaj pamiętać o kwocie wolnej od podatku do 30 tys. zł. Istotny będzie także próg 120 tys. zł, po którego przekroczeniu zostaniesz zobligowany do zastosowania 32% stawki przy rozliczeniu,
  • Jedną z głównych korzyści jest brak obowiązku uiszczenia 9% składki zdrowotnej, czyli ZUS-u,
  • Dysponowanie statusem studenta nie uprawnia do stosowania żadnych zwolnień np. z PIT,
  • Nie należy martwić się koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej i księgowości, a także opłacania składek społecznych,
  • Szczególnej uwagi wymaga kwestia stosunku pracy i przypisanych zarządowi obowiązków. Ważne jest, by ich charakter nie przypominał umowy o pracę, a jednocześnie nie wpisywał się w obszar, który jest zastrzeżony dla członków zarządu,
  • Na wypadek ewentualnej kontroli warto zadbać o stosowną dokumentację, która będzie dowodem w sprawie faktycznie realizowanych zadań.

 

Jak udowodnić faktyczny zakres obowiązków wspólnika?

 

W pierwszej kolejności konieczne jest sporządzenie listy obowiązków, do których realizacji wspólnik zostanie zobowiązany. Następnie w celu weryfikacji jej poprawności warto zasięgnąć porady specjalisty, który podpowie, co jeszcze należałoby w niej uwzględnić. Wówczas możliwe będzie przygotowanie projektu umowy i złożenie wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o interpretację z zapytaniem, czy opisany stan faktyczny odpowiada wybranemu rozwiązaniu podatkowemu. Cały proces zostanie zakończony spisaniem umowy u notariusza i umieszczeniem w jej treści otrzymanej od organu odpowiedzi na zadane we wspomnianej interpretacji pytanie, aby ostatecznie dokonać rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Zastanawiasz się, czy warto wypłacać wynagrodzenie dla wspólników?

 

W przypadku, gdy nie masz możliwości zastosowania estońskiego CIT, wypłacanie wynagrodzenia dla wspólników może okazać się skutecznym sposobem na uniknięcie problemu podwójnego opodatkowania. Jednak każdy biznes jest inny, dlatego sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Rafał Kufieta